Domov Správa pohľadávok Odkúpenie pohľadávok Mimosúdne vymáhanie Súdne vymáhanie Dražby O nás Kontakt
logo

Aukčný a insolvenčný dom Zámocká

Najlepšia adresa pre Vaše pohľadávky

O spoločnostiZal. 1996

Aukčný a insolvenčný dom Zámocká bol založený v roku 1996 ako privátna spoločnosť slúžiaca na správu a vymáhanie pohľadávok klientov zakladajúcich spoločníkov.

Postupom času spoločnosť disponovala rozsiahlejším materiálnym a personálnym vybavením, čím vedela svoje služby ponúknuť aj väčším klientom disponujúcich väčším množstvom pohľadávok okrem svojich privátnych klientov.

Stabilné partnerstvo

Aukčný a insolvenčný dom Zámocká sa rokmi vyprofilovala na stabilnú spoločnosť v oblasti správy a vymáhania pohľadávok. Neskôr svoju činnosť rozšírila o odkupovanie pohľadávok či už od bankových, nebankových subjektov, ako i privátnych veriteľov. V roku 2003 sa rozšírila ponuka služieb o organizovanie dobrovoľných dražieb či už pre banky, nebankové subjekty, správcov bytových domov ako aj správcov konkurzných podstát.

Overené časom

Aukčný a insolvenčný dom Zámocká vykonáva odkup – postúpenie pohľadávok, správu pohľadávok, mimosúdne vymáhanie pohľadávok od subjektov z verejného sektora ako aj od subjektov zo súkromného sektora profesionálne, efektívne a s rokmi overeným know-how.

Rastieme pre Vás

Naša spoločnosť disponuje rozsiahlym materiálnym a personálnym substrátom, 20 ročnými skúsenosťami v oblasti správy a vymáhania pohľadávok, call centrom, automatizovaným informačným systémom, ako aj vykonávateľmi po celom území Slovenskej republiky, čím vie zabezpečiť aj realizáciu väčších balíkov pohľadávok.

Prispôsobujeme sa Vám

Aukčný a insolvenčný dom Zámocká má v portfóliu klientov z prostredia štátnej správy, územnej samosprávy, bytových podnikov, súkromných korporátov ako aj väčších či menších advokátskych kancelárii. Pre každý typ klienta zabezpečujeme osobitný prístup zohľadňujúci jeho potreby, primárne definované štruktúrou dlžníkov.

Naše službySpráva pohľadávok

Preneste na nás všetky starosti s riešením Vašich pohľadávok

Odkúpenie pohľadávok

Zlepšite svoj cashflow a ušetrite čas predajom Vašich pohľadávok

Mimosúdne vymáhanie

Využite naše skúsenosti s mimosúdnym vymáhaním pohľadávok

Súdne vymáhanie

Poskytujeme kompletný servis v procese súdneho vymáhania Vašich pohľadávok

Dražby

Vykonávame dobrovoľné dražby pre banky, neb. spoločnosti, správcov domov a konk. podstát

Aukčný a insolvenčný dom Zámocká

logo aukčný a insolvenčný dom Zámocká

Aukčný dom Zámocká, s.r.o.
Zámocká 30,
811 01 Bratislava

IČO: 35 689 889
DIČ: 2020812915
č. účtu: 4040090838/3100

tel: 0917 207 985
email: office@adzamocka.sk

zal. 1996 (C) adzamocka.sk