Domov Správa pohľadávok Odkúpenie pohľadávok Mimosúdne vymáhanie Súdne vymáhanie Dražby O nás Kontakt
logo

Aukčný a insolvenčný dom Zámocká

Najlepšia adresa pre Vaše pohľadávky

DražbyDražobná spoločnosť

Aukčný a insolvenčný dom Zámocká je aj dražobnou spoločnosťou, ktorá uspokojuje pohľadávky veriteľov podľa zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov od roku 2003.

Dobrovoľné dražby

Realizácia dobrovoľnej dražby je v porovnaní s exekučným konaním v zmysle Exekučného poriadku oveľa efektívnejšia a rýchlejšia. Pre potreby dobrovoľnej dražby nie je potrebný exekučný titul, ktorému predchádza dlhé súdne konanie. Proces od podpisu Zmluvy o vykonaní dražby s dražobníkom až po samotné vydraženie predmetu dražby je veľmi rýchly a pri maximálnej snahe dražobníka je možné túto dobu skrátiť až na 2 mesiace pri zachovaní všetkých zákonných lehôt. Dobrovoľná dražba v zmysle zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov je vhodným spôsobom ako sa veriteľ môže zákonne domáhať rýchleho a účinného uspokojenia svojej splatnej pohľadávky od záložcu – dlžníka.

Zameranie služby

Aukčný a insolvenčný dom Zámocká realizuje dobrovoľné dražby pre navrhovateľov, ktorými sú banky a nebankové subjekty, správcovia bytových domov a správcovia konkurzných podstát.

Sme tu pre Vás

V prípade vypracovania nezáväznej ponuky nás neváhajte kontaktovať:
email: office@adzamocka.sk
tel.: 0917 207 985

Aktuálne dražby

Tu nájdete práve prebiehajúce dražby.

Naše službySpráva pohľadávok

Preneste na nás všetky starosti s riešením Vašich pohľadávok

Odkúpenie pohľadávok

Zlepšite svoj cashflow a ušetrite čas predajom Vašich pohľadávok

Mimosúdne vymáhanie

Využite naše skúsenosti s mimosúdnym vymáhaním pohľadávok

Súdne vymáhanie

Poskytujeme kompletný servis v procese súdneho vymáhania Vašich pohľadávok

Dražby

Vykonávame dobrovoľné dražby pre banky, neb. spoločnosti, správcov domov a konk. podstát

Aukčný a insolvenčný dom Zámocká

logo aukčný a insolvenčný dom Zámocká

Aukčný dom Zámocká, s.r.o.
Zámocká 30,
811 01 Bratislava

IČO: 35 689 889
DIČ: 2020812915
č. účtu: 4040090838/3100

tel: 0917 207 985
email: office@adzamocka.sk

zal. 1996 (C) adzamocka.sk